09 lutego 2024

Mediacja czy Postępowanie sądowe? Wilhelm Miodoński i Andrzej Jagucki Piątek

Autor: Wilhelm Miodoński - mediator pozasądowy

 

W obliczu konfliktów i sporów, które mogą wystąpić w życiu codziennym, ludzie często stoją przed dylematem wyboru między mediacją a postępowaniem sądowym. Zarówno mediacja, jak i postępowanie sądowe mają swoje zalety i wady, jednak różnią się one istotnie pod względem podejścia, kosztów, czasu i kontroli nad rozwiązaniem. Przed podjęciem decyzji warto rozważyć obie opcje, aby wybrać tę, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom i celom.

 

Mediacja jest procesem, w którym neutralna trzecia strona, znana jako mediator, pomaga stronom w konflikcie w znalezieniu rozwiązania ich problemów.

 

Główne cechy mediacji to:

 

1) Pokojowe rozwiązanie - mediacja stawia na współpracę i komunikację między stronom w konflikcie, dążąc do osiągnięcia porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. 

2) Oszczędność czasu i kosztów - w porównaniu z postępowaniem sądowym, mediacja jest często szybsza i tańsza, co pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.

3) Prywatność - sesje mediacji odbywają się w poufnej atmosferze, co daje uczestnikom swobodę w wyrażaniu swoich opinii i potrzeb bez obawy o publiczną ekspozycję swoich problemów. 

4) Kontrola nad rozwiązaniem - strony w konflikcie zachowują kontrolę nad procesem i ostatecznym rozwiązaniem, co pozwala im lepiej dostosować decyzje do swoich potrzeb.

 

Postępowanie Sądowe jako tradycyjny sposób rozwiązywania sporów:

 

1) Decyzja sędziowska - w postępowaniu sądowym to sędzia podejmuje ostateczną decyzje w sprawie, co oznacza, że strony w konflikcie nie mają pełnej kontroli nad wynikiem. 

2) Długi proces - postępowanie sądowe może być długotrwałe i kosztowne, ze względu na formalności prawne i terminy sądowe. 

3) Publiczność - sprawy sądowe są jawne, co oznacza, że uczestnicy mogą być poddani publicznej ocenie i krytyce. 

4) Brak gwarancji porozumienia - w postępowaniu sądowym nie ma gwarancji, że strony osiągną satysfakcjonujące dla siebie rozwiązanie, ponieważ decyzja należy do sędziego. 

 

Podsumowanie: 

 

Wybór między mediacją a postępowaniem sądowym zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji strony w konflikcie. Mediacja oferuje pokojowe rozwiązanie, oszczędność czasu i kosztów, prywatność oraz kontrolę nad rozwiązaniem, podczas gdy postępowanie sądowe zapewnia decyzję sędziowską, choć może być długotrwałe i kosztowne. Warto rozważyć obie opcje i wybrać tę, która najlepiej odpowiada danej sytuacji ,zachowując perspektywę znalezienia skutecznego i satysfakcjonującego dla wszystkich stron zaangażowanych w konflikt. 

 

Wilhelm Miodoński

Andrzej Jagucki Piątek

 

 

Twój e-mail:
Numer tel:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Mazowiecka 25, 30-034 Kraków

ajagucki@j-m.co / wmiodonski@j-m.co

691 219 202 / 533 145 676