16 lutego 2024

Jak Wykonać Skuteczne badanie Due Diligence? 
Andrzej Jagucki Piątek i Wilhelm Miodoński

Due diligence, czyli staranne badanie przedsięwzięcia przed jego realizacją, jest kluczowym elementem procesu decyzyjnego w biznesie. Bez względu na to, czy inwestujesz w nowy projekt, zawierasz umowę handlową czy też dokonujesz przejęcia firmy, zrozumienie i przeprowadzenie odpowiedniej due diligence może znacząco wpłynąć na sukces Twojego przedsięwzięcia.

 

W tym artykule omówimy, czym dokładnie jest due diligence oraz jakie są kluczowe kroki i wskazówki, które warto wziąć pod uwagę podczas jego wykonywania.

 

Czym jest Due Diligence?

 

Due diligence to systematyczny proces oceny i badania przedsiębiorstwa, projektu lub transakcji przed jej finalizacją. Celem tego procesu jest zidentyfikowanie wszystkich istotnych aspektów, ryzyka oraz potencjalnych korzyści związanych z danym przedsięwzięciem. Dotyczy to różnorodnych obszarów, takich jak finanse, prawo, zasoby ludzkie, rynek i wiele innych.

 

Kluczowe Kroki w Procesie Due Diligence:

 

  1. Określenie celów i zakresu: Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie celów oraz zakresu badania. W zależności od rodzaju transakcji lub projektu, zakres ten może się różnić, dlatego ważne jest dokładne określenie obszarów, które będą poddane badaniu.
  2. Zebranie informacji: Następnie należy zbierać wszelkie istotne informacje dotyczące badanego przedsiębiorstwa lub projektu. Może to obejmować dokumentację finansową, umowy, raporty branżowe, itp.
  3. Analiza i ocena: Kolejnym krokiem jest dokładna analiza zebranych informacji oraz ocena ich wpływu na planowane przedsięwzięcie. W tym etapie istotne jest także identyfikowanie potencjalnych ryzyk i korzyści.
  4. Przygotowanie raportu: Na koniec procesu due diligence przygotowuje się raport, który zawiera wszystkie zebrane informacje oraz wnioski z analizy. Raport ten stanowi podstawę do podejmowania dalszych decyzji biznesowych.

 

Wskazówki:

 

Zaangażowanie ekspertów: W celu skutecznego przeprowadzenia due diligence warto skorzystać z pomocy ekspertów z różnych dziedzin, takich jak prawnicy, księgowi czy specjaliści ds. rynku.

 

Pamiętaj o terminach: Proces due diligence może być czasochłonny, dlatego ważne jest zaplanowanie go odpowiednio wcześniej i przestrzeganie ustalonych terminów.

Bądź elastyczny: Podczas badania mogą pojawić się niespodziewane trudności lub nowe informacje, dlatego ważne jest zachowanie elastyczności i umiejętne reagowanie na zmiany.

 

Podsumowanie:

 

Due diligence jest nieodłącznym elementem wielu decyzji biznesowych i może znacząco wpłynąć na sukces danego przedsięwzięcia. Przeprowadzenie skutecznego due diligence wymaga starannego planowania, analizy i zaangażowania odpowiednich ekspertów. Dzięki temu można zminimalizować ryzyka i zwiększyć szanse na osiągnięcie zamierzonych celów.

 

Andrzej Jagucki Piątek 

Wilhelm Miodoński 

Twój e-mail:
Numer tel:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Mazowiecka 25, 30-034 Kraków

ajagucki@j-m.co / wmiodonski@j-m.co

691 219 202 / 533 145 676