12 lutego 2024

"To, co w Vegas, zostaje w Vegas" co to znaczy w Świecie mediacji?
Wilhelm Miodoński i Andrzej Jagucki Piątek 

Slogan "To, co w Vegas, zostaje w Vegas" znany jest jako symbol tajemnicy i dyskrecji, ale czy można go również zastosować w kontekście mediacji?

Z pewnością!

Pozwól, że przeniesiemy się do świata mediacji, gdzie poufność odgrywa kluczową rolę w procesie rozwiązywania sporów.

 

Mediacje to nie tylko spotkania i negocjacje, ale przede wszystkim zaufana przestrzeń, gdzie strony mogą swobodnie dzielić się swoimi potrzebami, obawami i perspektywami. Jest to możliwe dzięki ścisłemu zachowaniu poufności przez mediatorów, którzy są strażnikami tajemnicy procesu.

To oznacza, że żadne informacje nie wychodzą poza mury mediacji i nie są wykorzystywane przeciwko żadnej ze stron.

Prywatność ma kluczowe znaczenie szczególnie w przypadku rozwiązywania delikatnych i emocjonalnych spraw, takich jak spory rodzinne czy konflikty biznesowe. Bezpieczne i poufne środowisko mediacji sprzyja budowaniu zaufania i sprawnemu rozwiązywaniu problemów.

 

WNIOSEK? 

 

Mediacja to nie tylko proces rozwiązywania sporów, ale także szansa na odbudowanie zaufania i komunikacji między stronami.

Dzięki zachowaniu poufności i dyskrecji, uczestnicy mogą czuć się swobodnie w wyrażaniu swoich potrzeb, co przyczynia się do skuteczności i trwałości osiągniętych porozumień.

Tak więc, podobnie jak w Vegas, to co w mediacji zostaje w mediacji, stanowi fundament dla budowania porozumienia i harmonii.

 

Wilhelm Miodoński

Andrzej Jagucki Piątek

 

Twój e-mail:
Numer tel:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Mazowiecka 25, 30-034 Kraków

ajagucki@j-m.co / wmiodonski@j-m.co

691 219 202 / 533 145 676