29 kwietnia 2024

Dlaczego mikro i małe przedsiębiorstwa powinny wdrożyć systemy zarządzania ryzykiem finansowym. Klucz do stabilności? 
Wilhelm Miodoński i Andrzej Jagucki Piątek

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się środowisku gospodarczym, mikro i małe przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniami, które mogą zdecydowanie wpłynąć na ich stabilność finansową i zdolność do długoterminowego rozwoju. Analizy wskazują, że aż 90% takich firm nie posiada efektywnych systemów zarządzania ryzykiem finansowym, relacjami z wierzycielami, ani zarządzania portfelem kredytowym. Brak tych kluczowych narzędzi może prowadzić do złych decyzji, które zagrażają ich operacyjności i wzrostowi.

 

Zarządzanie ryzykiem finansowym – dlaczego jest tak ważne?

Zarządzanie ryzykiem finansowym to proces identyfikacji, analizy i odpowiedzi na czynniki ryzyka, które mogą wpłynąć na zasoby finansowe przedsiębiorstwa. Wprowadzenie skutecznego systemu zarządzania ryzykiem umożliwia firmom nie tylko przewidywanie i minimalizowanie potencjalnych strat, ale również identyfikację i wykorzystanie możliwości, które mogą nie być widoczne bez głębokiej analizy finansowej.

 

Brak odpowiednich systemów – potencjalne konsekwencje

Bez systemów zarządzania ryzykiem, mikro i małe przedsiębiorstwa są bardziej narażone na nieprzewidziane sytuacje, takie jak wahania rynkowe, niespłacalność długów czy nawet kryzysy finansowe, które mogą znacząco wpłynąć na ich działalność. Dodatkowo, firmy te często nie rozwijają strategii na wypadek "wypadków w pracy" co zwiększa ryzyko związane z potencjalnymi roszczeniami lub stratami operacyjnymi.

 

Jak zarządzanie ryzykiem może zmienić obraz gry?

Wdrożenie efektywnych systemów zarządzania ryzykiem finansowym może znacząco zmienić sposób, w jaki mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzą swoją działalność. System taki umożliwia lepsze zrozumienie finansów firmy, umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych oraz lepszą kontrolę nad przyszłością finansową przedsiębiorstwa.

 

Na koniec:

Mimo że wyzwania mogą wydawać się zniechęcające, możliwości, które otwierają się dla firm gotowych na wprowadzenie zmian w swoje procesy zarządzania ryzykiem, są znaczące. Inwestycja w takie systemy to krok w kierunku stabilności i bezpieczeństwa finansowego, który każde przedsiębiorstwo powinno rozważyć, aby zabezpieczyć swoją przyszłość i zapewnić długotrwały sukces.

 

Wilhelm Miodoński 

Andrzej Jagucki Piątek

Twój e-mail:
Numer tel:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Mazowiecka 25, 30-034 Kraków

ajagucki@j-m.co / wmiodonski@j-m.co

691 219 202 / 533 145 676