10 lutego 2024

Kluczowy Krok w Kierunku Zrównoważonego Rozwoju
Andrzej Jagucki Piątek i Wilhelm Miodoński

W miarę jak społeczeństwo coraz bardziej zdaje sobie sprawę z wpływu działalności gospodarczej na środowisko, społeczeństwo i rządy zaczynają przywiązywać coraz większą wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju. W odpowiedzi na te wzrastające oczekiwania, coraz więcej firm wprowadza strategie ESG (Environmental, Social, Governance), aby zarządzać swoimi działaniami w sposób bardziej odpowiedzialny i zrównoważony.

 

Jednym z kluczowych narzędzi w ramach strategii ESG jest raportowanie ESG. Polega to na zbieraniu, analizowaniu i prezentowaniu danych dotyczących wydajności firmy w obszarach środowiskowym, społecznym i zarządzania korporacyjnego. W miarę jak strategie ESG stają się coraz bardziej powszechne, raportowanie ESG staje się nie tylko narzędziem do monitorowania postępów, ale także istotnym elementem budowania zaufania interesariuszy i inwestorów.

 

Dlaczego raportowanie ESG jest ważne?

 

Raportowanie ESG odgrywa kluczową rolę w umożliwianiu firmom zrozumienia i zarządzania swoim wpływem na świat w sposób zrównoważony.

 

Oto kilka powodów, dla których jest to ważne:

 

  1. Budowanie zaufania interesariuszy: Raportowanie ESG umożliwia firmom transparentne przedstawienie swoich działań w obszarach środowiskowym, społecznym i zarządzania korporacyjnego. To z kolei buduje zaufanie interesariuszy, w tym inwestorów, klientów, pracowników i społeczności lokalnych.
  2. Podejmowanie lepszych decyzji: Analiza danych ESG pomaga firmom zidentyfikować obszary, w których mogą poprawić swoje działania zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu mogą podejmować lepsze decyzje biznesowe, uwzględniając zarówno aspekty finansowe, jak i społeczne oraz środowiskowe.
  3. Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój: Raportowanie ESG pomaga firmom przejść od podejścia krótkoterminowego do zarządzania do podejścia długoterminowego, uwzględniając wpływ swoich działań na otaczający świat. Jest to kluczowy krok w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

 

Wyzwania związane z raportowaniem ESG

 

Mimo że raportowanie ESG przynosi liczne korzyści, nie jest to bezproblemowy proces. Istnieją pewne wyzwania, które firmy muszą pokonać:

 

  1. Standaryzacja danych: Brak jednolitych standardów raportowania ESG sprawia, że porównywanie danych między różnymi firmami może być trudne. Istnieją różne ramy raportowania, takie jak GRI (Global Reporting Initiative), SASB (Sustainability Accounting Standards Board) czy TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), ale nie ma jednego uniwersalnego standardu.
  2. Zbieranie danych: Często firmy mają trudności z gromadzeniem odpowiednich danych dotyczących swojej wydajności ESG. Niektóre informacje mogą być trudne do uzyskania lub wymagają współpracy z partnerami zewnętrznymi.
  3. Wątpliwości co do wiarygodności: Istnieją obawy co do wiarygodności raportów ESG niektórych firm. W niektórych przypadkach może to prowadzić do prania zielonej tarczy, czyli udawania zaangażowania w zrównoważony rozwój bez rzeczywistych działań.

 

Podsumowanie

 

Raportowanie ESG staje się coraz bardziej istotnym narzędziem dla firm dążących do zrównoważonego rozwoju. Pomaga budować zaufanie interesariuszy, podejmować lepsze decyzje biznesowe i realizować cele zrównoważonego rozwoju. Pomimo pewnych wyzwań, rosnąca liczba firm rozpoznaje korzyści płynące z raportowania ESG i podejmuje wysiłki w celu ulepszenia swoich praktyk raportowania. Jednakże konieczne mogą być dalsze wysiłki w kierunku standaryzacji, zbierania danych i zwiększenia przejrzystości, aby raportowanie ESG mogło pełnić swoją rolę efektywnie i uczciwie.

 

Andrzej Jagucki Piątek 

Wilhelm Miodoński

Twój e-mail:
Numer tel:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ul. Mazowiecka 25, 30-034 Kraków

ajagucki@j-m.co / wmiodonski@j-m.co

691 219 202 / 533 145 676